Autoškola v Trnave ÚVOD O NÁS PONUKA CENNÍK KURZY GALÉRIA TESTY KONTAKT


Nový kurz

Nový kurz 10.01.2023 o 16,00 hod

cena podľa cenníka

viac informácií
‹ ›

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV - VODIČOV

 
Školenie zamestnancov - vodičov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

Ponúkané školenie nahrádza už zrušené tzv. povinné doškoľovanie vodičov, ktoré bolo vykonávané do 1.4.1997.
V rámci ponúkaného školenia vykonávame oboznámenie vodičov s najnovšími dopravnými predpismi.
Školenia organizujeme v priestoroch našej autoškoly, alebo v priestoroch Vašej firmy.ŠKOLENIE JE URČENÉ PRE NASLEDUJÚCE PROFESNÉ SKUPINY:
  • A - vodiči nákladných vozidiel, autobusov, traktorov, pojazdných pracovných strojov (vodiči z povolania)
  • B - vodiči referentských vozidel (aj pracovníci, ktorí vedú vlastné motorové vozidlá pre služobné účely)
  • C - opravári a údržbári motorových vozidiel
  • D - vedúci pracovníci
Prečo musí zamestnávateľ školenie vodičov vykonávať ? >>>Zamestnávateľ je povinný najmä

oboznamovať pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne zamestnancov vrátane zamestnancov osobitných skupín so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu práce, s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti.

Pod preukázateľným spôsobom sa rozumie , že zamestnávateľ je kedykoľvek schopný dokladovať , koho školil a z akých predpisov. Za právny predpis na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa považuje aj vyhláška č. 208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška.Objednávka školenia

Firma *
Telefón *
E-mail *
 
Poznámka
 
 
* označené položky sú povinné
 
Autoškola Ján Ďuriník
Herdovo nám. 1, 91700 Trnava
tel.: 0905 975 388
ÚVOD  |   O NÁS  |   PONUKA  |   ŠKOLENIE VODIČOV  |   CENNÍK  |   KURZY  |   GALÉRIA  |   KONTAKT Facebook